ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

II Sympozjum Naukowe

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”
Kiry pod Zakopanem, 24-26 kwietnia 2017r.
Sczegóły: http://www.pttz.org/aktualnosci/konferencje.html