ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Trends in animal products processing

International Conference on Trends in animal products processing. From farm to fork.
Krakow 30-31 May 2019r. Information: dr Marzena Zając mazajac@ar.krakow.pl