ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Jubileusz 25-lecia Wszechnicy Żywieniowej

12 czerwca 2019, Warszawa, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,

informacje: ewa_furstenberg@sggw.pl