ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

KONFERENCJA NAUKOWA OLEJE JADALNE – OD SUROWCA DO ZDROWIA KONSUMENTA

Poznań, 12-13 czerwca 2019 r.

Informacje: www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019