ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Krokusowe IX Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”
Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW –  Marymont
18-20 kwietnia 2018r.
Szczegóły: http://www.pttz.org/aktualnosci/konferencje.html