ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 2 (39)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MIROSŁAW FIK: Czerstwienie pieczywa i sposoby przedłużania jego świeżości Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA KRASNOWSKA, EWA DWORECKA: Ocena przydatności proteaz trzustkowych do degradacji surowców zwierzęcych bogatych w tkankę łączną Pełny tekst Szczegóły
BOŻENA DANYLUK, ARKADIUSZ MEDYŃSKI, EDWARD POSPIECH, ANDRZEJ ŁYCZYŃSKI, BOŻENA GRZEŚ: Ocena wpływu mikrokapsułkowanego chlorku sodu na stan mikrobiologiczny mięsa ze schabu i z karkówki przechowywanego w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ SZMAŃKO, ZBIGNIEW DUDA, JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI, EWA DWORECKA: Zmiany przechowalnicze tłuszczu oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne wędzonek w zależności od warunków przechowywania Pełny tekst Szczegóły
ROMAN PAWŁOWICZ, BRONISŁAW DROZDOWSKI: Oznaczanie fazy stałej w tłuszczach Pełny tekst Szczegóły
ROMAN PAWŁOWICZ: Wpływ procedury termostatowania oraz sposobu przeprowadzenia pomiaru na wyniki oceny zawartości fazy stałej w wybranych tłuszczach Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA ZIARNO, EWA SEMENIUK, KATARZYNA KYCIA: Wpływ dodatku soli wapnia na stabilność mleka przeznaczonego do produkcji sera typu cottage cheese Pełny tekst Szczegóły
HANNA GIRYN, BARBARA SZTEKE, KRYSTYNA SZYMCZYK: Wpływ procesu technologicznego i przechowywania na zawartość kwasów organicznych w zagęszczonych sokach jabłkowych Pełny tekst Szczegóły
MAREK GAJEWSKI, JADWIGA RADZANOWSKA: Skład chemiczny i jakość sensoryczna kapusty głowiastej w zależności od jej odmiany i dawki azotu stosowanej w nawożeniu mineralnym Pełny tekst Szczegóły
PIOTR REGIEC: Zastosowanie membran z tworzyw syntetycznych do oczyszczania soku dyfuzyjnego Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ SADŁOŃ, KRZYSZTOF PIEKARCZYK: Kontrola bakteriologiczna urządzeń dozujących wodę po zastosowaniu zabiegów mycia i dezynfekcji Pełny tekst Szczegóły