ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 4 (41) Supl.

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

AGNIESZKA SZAJDEK, JULITTA BOROWSKA: Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego Pełny tekst Szczegóły
URSZULA GAWLIK-DZIKI: Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności Pełny tekst Szczegóły
WOJCIECH BIAŁAS, ANNA MODZELEWSKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK, TOMASZ JANKOWSKI: Wpływ powłoki maltodekstrynowej na ubytki masyi jędrność rozmrożonych truskawek (Fragaria ananassa) Pełny tekst Szczegóły
ZBIGNIEW RZEDZICKI, PIOTR ZARZYCKI: Reologiczne właściwości ekstrudatów z udziałem komponentów pszennych Pełny tekst Szczegóły
MARIA WALCZYCKA, TADEUSZ KOŁCZAK: Wpływ pH i chlorku sodu na denaturację cieplną oksy- i methemoglobiny Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ KOŁCZAK, KRZYSZTOF SURÓWKA: Enzymatyczna hydroliza niestandardowych osłonek kolagenowych i odpadów powstających przy produkcji osłonek Pełny tekst Szczegóły
ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, WIESŁAW SZELIGA: Charakterystyka wartości rzeźnej jagniąt polskiej owcy nizinnej Pełny tekst Szczegóły
DOROTA PLASKOTA: Właściwości reologiczne jogurtów w zależności od czasu ich dojrzewania Pełny tekst Szczegóły
IRENA OZIMEK, KRYSTYNA GUTKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS: Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością Pełny tekst Szczegóły