ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 1 (42)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MARZENA NOWAK: Rola kalpain w procesie kruszenia mięsa Pełny tekst Szczegóły
ANNA KACZMAREK, JAN ZABIELSKI, PIOTR ZIELONKA: Szacowanie wpływu warunków wędzenia surowych wyrobów mięsnych na możliwość wzrostu Listeria monocytogenes i Escherichia coli O157:H7 Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF PUDYSZAK, JANUSZ POMIANOWSKI, TERESA MAJEWSKA: Wartość rzeźna i jakość mięsa perlic ubijanych w różnym wieku Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA LEWANDOWICZ, KRYSTYNA PROCHASKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK, WOJCIECH KRZYŻANIAK, ANGELIKA MAJCHRZAK, TADEUSZ CIAPA: Właściwości użytkowe maltodekstryn w układach emulsyjnych Pełny tekst Szczegóły
WOJCIECH KRZYŻANIAK, TOMASZ JANKOWSKI, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Optymalizacja parametrów hydrolizy enzymatycznej skrobi ziemniaczanej połączonej z procesem ekstruzji Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA GOŁUBOWSKA, GRAŻYNA LISIŃSKA: Zmiany tekstury i zawartości związków pektynowych w ziemniakach podczas produkcji frytek Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA CICHOSZ, JERZY SZPENDOWSKI, MAŁGORZATA KOSEK: Przydatność technologiczna zakwasów mezofilnych paciorkowców mlekowych w zależności od warunków propagacji Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA CZACZYK, ANNA OLEJNIK, PATRYK MIĘŻAŁ, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Poszukiwanie prostych modeli do badania adhezji bakterii probiotycznych Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, KAMILA LICHOCKA: Wpływ wybranych aromatówi emulgatorów na stabilność emulsji napojowych Pełny tekst Szczegóły
WIESŁAW WZOREK, SYLWIA BONIN, ARKADIUSZ BASIAK: Próba zastosowania chitozanu w formie rozpuszczonej do stabilizacji win Pełny tekst Szczegóły
PIOTR ZAPOTOCZNY, MAGDALENA ZIELIŃSKA: Rozważania nad metodyką instrumentalnego pomiaru barwy marchwi Pełny tekst Szczegóły