slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 2 (43) Supl.

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA: Porównanie wybranych wyróżników jakościowych jabłek z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej Pełny tekst
ŁUKASZ BOBAK, TERESA SKIBA, WIESŁAW KOPEĆ: Zastosowanie technik membranowych do pozyskiwania niskocząsteczkowych protein białka jaja kurzego Pełny tekst
KRZYSZTOF DWIECKI, PAWEŁ GÓRNAŚ, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, STANISŁAW WITKOWSKI, KRZYSZTOF POLEWSKI: Wpływ izomerów optycznych α-tokoferolu na przepuszczalność membrany lipidowej Pełny tekst
PAWEŁ GÓRNAŚ, ALEKSANDER SIGER, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI: Porównanie zmian oksydacyjnych i efektywności wiązania wolnych rodników w trakcie przechowywania olejów roślinnych tłoczonych na zimno oraz ich rafinowanych odpowiedników Pełny tekst
KINGA GRODZKA, ADRIANA MACIEJEC, KRZYSZTOF KRYGIER: Próby zastosowania celulozy mikrokrystalicznej jako zamiennika tłuszczu w emulsjach majonezowych Pełny tekst
STANISŁAW KALISZ, MONIKA KUROWSKA: Zmiany zawartości związków fenolowych i witaminy C w sokach i półkoncentratach truskawkowych podczas ich przechowywania Pełny tekst
PATRYCJA KŁOS, ELEONORA LAMPART-SZCZAPA: Cytometryczna ocena apoptozy na podstawie pomiaru aktywności kaspaz jako metoda analizy oddziaływań białek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius, odmiana Baron) na układ immunologiczny człowieka Pełny tekst
MAGDALENA KOPERA, MARCIN WOLSZAKIEWICZ, MARTA MITEK: Zmiany składu chemicznego owoców wybranych odmian gruszy azjatyckiej i europejskiej w czasie przechowywania Pełny tekst
DARIUSZ KOWALCZYK, BARBARA BARANIAK: Wpływ chemicznej modyfikacji i metody koagulacji białek nasion soczewicy i wyki na właściwości przeciwutleniające otrzymanych hydrolizatów Pełny tekst
MAŁGORZATA KOWALSKA, JOANNA BRYŚ, ANNA ŻBIKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI: Przeestryfikowanie mieszanin frakcji łoju wołowego i oleju rzepakowego Pełny tekst
EWELINA KRÓL, MARIA SOBIECH, ZBIGNIEW KREJPCIO: Ocena spożycia składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy wegetarian i niewegetarian Pełny tekst
URSZULA KRUPA, MARIA SORAL-ŚMIETANA: Wpływ czynników fizycznych na dostępność enzymatyczną in vitro białek nasion fasoli (Phaseolus sp.) Pełny tekst
KATARZYNA KYCIA: Wykorzystanie wszystkich białek mleka do produkcji sera topionego Pełny tekst
JOANNA NIEWCZAS, DOROTA SZWEDA, MARTA MITEK: Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) Pełny tekst
KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART: Wpływ aglomeracji na właściwości fizyczne kaszek mleczno-zbożowych w proszku dla dzieci Pełny tekst
KATARZYNA RAJKOWSKA, ALINA KUNICKA: Analiza profili fermentacyjnych i cech genotypowych mezofilnych szczepów drożdży winiarskich Pełny tekst
MILLENA RUSZKOWSKA, ANETA OCIECZEK: Sorpcyjne właściwości zup w proszku typu instant Pełny tekst
URSZULA SAMOTYJA, ALEKSANDRA URBANOWICZ: Przeciwutleniające właściwości handlowych ekstraktów z rozmarynu Pełny tekst
BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO: Wpływ wybranych czynników na żelowanie κ- i ι-karagenu Pełny tekst
HALINA STANIEK, JACEK ANIOŁA, JOLANTA CZARNOCIŃSKA: Wpływ acetylowanego adypinianu diskrobiowego na wybrane wskaźniki żywieniowe szczura Pełny tekst
IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK: Aktywność przeciwutleniajaca i zawartość związków fenolowych w dżemach otrzymanych z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz ich zmiany podczas przechowywania Pełny tekst
JOANNA LE THANH, KRYSTYNA PROCHASKA, GRAŻYNA LEWANDOWICZ: Hydroliza enzymatyczna skrobi utlenionej w bioreaktorze membranowym Pełny tekst
MONIKA TWORKO: Badanie postaw konsumentów w zakresie relacji – higiena środowiska domowego a żywność (badania pilotażowe) Pełny tekst
MARIA WACHOWIAK, JAN KIRYLUK: Próba opracowania metody szacowania zawartości β-glukanów w otrębach owsianych Pełny tekst
INGRID WACHOWICZ: Wpływ rozmrażania solankowego na jakość mikrobiologiczną mięsa kurcząt Pełny tekst
MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, BOLESŁAW KOWALSKI: Stabilność przeciwutleniająca przeestryfikowanych mieszanin tłuszczu mlekowego z olejem rzepakowym Pełny tekst
MARTA ZAKRZEWSKA, JOLANTA KOWALSKA: Jakość sensoryczna kakao instant w końcowym okresie (III kwartał) przydatności do spożycia Pełny tekst
DOROTA ZIELIŃSKA: Dobór szczepów bakterii Lactobacillus i ustalenie warunków fermentacji napoju sojowego Pełny tekst
ANNA ŻBIKOWSKA, MAŁGORZATA KOWALSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER: Wpływ zawartości izomerów trans w tłuszczach piekarskich na zmiany ich jakości w czasie przechowywania ciastek francuskich Pełny tekst
DOMINIK KMIECIK, JOANNA KOBUS: Badanie postaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy Pełny tekst
ANNA FABISIAK, LI SHENG, JAN STAWCZYK, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ metody i temperatury suszenia jabłek na aktywność przeciwutleniającą otrzymanych z nich ekstraktów Pełny tekst