ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 3 (44) Supl.

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IWONA CHWASTOWSKA, JACEK KONDRATOWICZ: Właściwości technologiczne mięsa wieprzowego w zależności od czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, STANISŁAW WAJDA, WOJCIECH KAPELAŃSKI: Porównanie jakości mięsa loszek i loch pierwiastek Pełny tekst Szczegóły
PAWEŁ GAJEWCZYK, ELŻBIETA MADEJEK-ŚWIĄTEK, KAROLINA KOWALSKA: Właściwości fizykochemiczne świeżego i mrożonego mięśnia longissimus lumborum tuczników mieszańców Pełny tekst Szczegóły
SALOMEA GRAJEWSKA, MARIA BOCIAN: Plastyczność surowego mięsa wieprzowego jako wskaźnik jego jakości z uwzględnieniem genotypu świń RYR1 Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA GRZEŚKOWIAK, KAROL BORZUTA, ANDRZEJ BORYS, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, JERZY STRZELECKI: Skład kwasów tłuszczowycyh mięśni longissimus dorsi i biceps femoris świń puł X pbz oraz Naïma X P-76 z gospodarstw chłopskich Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA KAJAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Szacowanie okresu przydatności do spożycia produktów mięsnych za pomocą modeli prognostycznych Pełny tekst Szczegóły
WOJCIECH KAPELAŃSKI, SALOMEA GRAJEWSKA: Problematyka rzeźnego użytkowania loszek jednorazówek Pełny tekst Szczegóły
JACEK KONDRATOWICZ: Jakość sensoryczna oraz ogólna liczba drobnoustrojów w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego Pełny tekst Szczegóły
JACEK KONDRATOWICZ: Ocena właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych mięśni piersiowych kurcząt brojlerów przechowywanych w kontrolowanej atmosferze w zależności od sposobu pakowania i czasu przechowywania chłodniczego Pełny tekst Szczegóły
JACEK KONDRATOWICZ, TOMASZ DASZKIEWICZ, IWONA CHWASTOWSKA: Podstawowy skład chemiczny i jakość sensoryczna mięsa wieprzowego zamrażanego w różnym czasie po uboju Pełny tekst Szczegóły
PIOTR KONIECZNY, EDWARD POSPIECH, IZABELA POLITOWSKA: Wpływ soli morskiej na wybrane właściwości frakcji tłuszczowej mięsa bydlęcego Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAWA KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK, WŁODZIMIERZ DOLATA: Wpływ dodatku wody na mikrostrukturę drobno rozdrobnionych farszów mięsnych i wyprodukowanych z nich wędlin Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAWA KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK, WŁODZIMIERZ DOLATA, MICHAŁ PIĄTEK: Komputerowa analiza obrazu mikrostruktury drobno rozdrobnionych farszów mięsnych i wędlin z różnym udziałem tłuszczu Pełny tekst Szczegóły
ANNA LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, TOMASZ GRODZICKI: Jakość mięsa tuczników zakwalifikowanych do poszczególnych klas w systemie EUROP Pełny tekst Szczegóły
JAN MICIŃSKI, JANUSZ KLUPCZYŃSKI, HALINA OSTOJA, MAREK CIERACH, MARIA DYMNICKA, ANDRZEJ ŁOZICKI, TOMASZ DASZKIEWICZ: Wpływ rasy i żywienia buhajków na wyniki klasyfikacji ich tusz w systemie EUROP oraz na ocenę tekstury mięsa Pełny tekst Szczegóły
WŁADYSŁAW MIGDAŁ, DOROTA WOJTYSIAK, PIOTR PAŚCIAK: Profil histochemiczny mięśni tuczników w zależności od rodzaju mięśnia, płci, rasy, masy ciała i żywienia Pełny tekst Szczegóły
ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK–LENDZION: Wstępne badania współzależności między poziomem wybranych kwasów tłuszczowych a oceną sensoryczną mięsa koziołków i tryczków Pełny tekst Szczegóły
MARZENA NOWAK, KRYSTYNA PALKA, DECLAN TROY: Skład chemiczny i jakość wybranych mięśni bydlęcych Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA PIOTROWSKA, WŁODZIMIERZ DOLATA: Ocena jakości wędlin drobno rozdrobnionych wyprodukowanych z udziałem mięsa odkostnionego mechanicznie z dodatkiem transglutaminazy Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Modele wzrostu bakterii Pseudomonas w produktach gotowych do spożycia Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW WAJDA, TOMASZ DASZKIEWICZ, WOJCIECH KAPELAŃSKI, DANUTA PUCHALSKA: Wartość rzeźna tusz loszek i loch pierwiastek Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW WAJDA, RAFAŁ WINARSKI, KAROL BORZUTA: Porównanie wartości pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu uzyskanych przy zastosowaniu urządzeń do klasyfikacji tusz wieprzowych Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK: Jakość mięsa tuczników zróżnicowanych masą tuszy ciepłej oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK: Uzysk i procentowy udział części zasadniczych z rozbioru tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK: Uzysk i procentowy udział masy mięsa i tłuszczu ogółem w półtuszy pozyskanych z rozbioru i wykrawania tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP Pełny tekst Szczegóły
WŁADYSŁAW MYJAK: Próby określenia zmian fizykochemicznych skór bydlęcych w procesach warsztatu mokrego Pełny tekst Szczegóły