ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 1 (46) Supl.

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DANUTA BIAŁASIEWICZ, DANUTA MAJCZYNA, JOANNA KRÓLASIK: Ocena mikrobiologiczna produktów wegetariańskich Pełny tekst Szczegóły
EWA CZARNIECKA-SKUBINA: Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym Pełny tekst Szczegóły
RENATA KORZENIOWSKA-GINTER: Wpływ jakości mąki tortowej na cechy biszkoptu Pełny tekst Szczegóły
HANNA KOWALSKA, MAGDALENA WYROZĘBSKA: Wpływ jonów wapnia na właściwości sensoryczne marchwi odwadnianej osmotycznie Pełny tekst Szczegóły
DOROTA KRĘGIEL: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali technologicznej a jakość produkowanych opakowań Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA KULCZAK, MARIAN REMISZEWSKI, EUGENIUSZ KORBAS, MARIA JEŻEWSKA, DANUTA CZAJKOWSKA: Ocena jakości kolendry mielonej poddanej procesowi dekontaminacji z zastosowaniem pary wodnej i jej trwałość przechowalnicza Pełny tekst Szczegóły
AGATA MARZEC, PIOTR P. LEWICKI, EWA JAKUBCZYK: Badanie jakości krakersów metodą emisji akustycznej Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA NOWAK: Jakość mikrobiologiczna sera tofu pakowanego próżniowo Pełny tekst Szczegóły
MARTA PASŁAWSKA: Zmiany barwy suszonych borówek i malin zachodzące podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MARTA PASŁAWSKA, ANNA PEŁKA: Właściwości rekonstytucyjne i barwa suszu truskawkowego Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA PIASECKA-JÓŹWIAK, BEATA CHABŁOWSKA, ELŻBIETA SŁOWIK, JOANNA ROZMIERSKA, KRYSTYNA M. STECKA: Zastosowanie kultur starterowych (wyselekcjonowanych szczepów bakterii mlekowych) do poprawy jakości pieczywa mieszanego i żytniego Pełny tekst Szczegóły
BEATA PYRYT, HALINA KOLENDA: Wpływ odmiany ziemniaków i sposobu ich obróbki kulinarnej na zawartość kadmu i ołowiu w bulwach po ugotowaniu Pełny tekst Szczegóły
EWA REMBIAŁKOWSKA, EWELINA HALLMANN, MONIKA ADAMCZYK, JANUSZ LIPOWSKI, URSZULA JASIŃSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK: Wpływ procesów technologicznych na zawartośćpolifenoli ogółem oraz na potencjał przeciwutleniający przetworów (soku i kremogenu) uzyskanych z jabłek pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej Pełny tekst Szczegóły
MARIAN REMISZEWSKI, KRZYSZTOF PRZYGOŃSKI, MAŁGORZATA KULCZAK, MARIA JEŻEWSKA: Optymalizacja układu ekstrakcyjnego i ocena właściwości przeciwutleniających nasion wybranych roślin strączkowych Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAWA RUTKOWSKA, DANUTA JAWORSKA: Stabilność przeciwutleniająca i jakość sensoryczna jako kryteria przydatności olejów rafinowanych do smażenia Pełny tekst Szczegóły
IWONA SITKIEWICZ, SYLWIA DENOCH: Właściwości reologiczne oraz retrogradacja wybranych skrobi modyfikowanych kukurydzy woskowej Pełny tekst Szczegóły
SYLWIA SKĄPSKA, BOGDAN SIELIWANOWICZ, URSZULA JASIŃSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK, JANUSZ LIPOWSKI, MARIA TRZCIŃSKA, AURELIA HAŁASIŃSKA: Zmiany zawartości naturalnych przeciwutleniaczy oraz pojemności przeciwutleniającej zachodzące w surowcu w trakcie procesu otrzymywania soku zagęszczonego z jabłek Pełny tekst Szczegóły
IZABELA STEINKA: Ocena przydatności wielomianów w prognozowaniu jakości hermetycznie pakowanych serów twarogowych Pełny tekst Szczegóły
IZABELA STEINKA, ANITA KUKUŁOWICZ: Wpływ warunków zamrażalniczego przechowywania na mikroflorę miazgi aloesowej Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA ŚWIĄDER, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK: Intensywność słodyczy wybranych substancji słodzących Pełny tekst Szczegóły
FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, DOROTA MATIAS: Jakość rynkowych wyrobów cukierniczych z dużym udziałem tłuszczu Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TRAFIAŁEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkujących żywność – wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, DANIELA ŁUKASIK, MAGDALENA MASZEWSKA: Porównanie stabilności oksydatywnej wybranych olejów tłoczonych na zimno z olejami rafinowanymi Pełny tekst Szczegóły
KAZIMIERA ZGÓRSKA, ZBIGNIEW CZERKO, MAGDALENA GRUDZIŃSKA: Wpływ ekspozycji świetlnej na zielenienie, akumulację chlorofilu i glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka Pełny tekst Szczegóły
KAZIMIERA ZGÓRSKA, ZBIGNIEW CZERKO, MAŁGORZATA GRUDZIŃSKA: Wpływ wybranych czynników na zawartość glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka Pełny tekst Szczegóły
ANNA ZIELIŃSKA, JANUSZ CZAPSKI: Wpływ okresowego podwyższenia temperatury w czasie przechowywania na jakość mikrobiologiczną marchwi o małym stopniu przetworzenia Pełny tekst Szczegóły
ANNA ŻBIKOWSKA, PAWEŁ KROKOCKI, KRZYSZTOF KRYGIER: Ocena przydatności tłuszczów piekarskich o obniżonej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych do produkcji ciast biszkoptowo-tłuszczowych Pełny tekst Szczegóły