ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 2 (47) Supl.

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA, GRAŻYNA WASIAK-ZYS: Porównanie jakości sensorycznej jabłek z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz po przechowywaniu Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA E. BOJARSKA, SYLWESTER CZAPLICKI, KATARZYNA ZARECKA, RYSZARD ZADERNOWSKI: Związki fenolowe owoców wybranych odmian truskawki Pełny tekst Szczegóły
JOANNA BRYŚ, MAGDALENA WIRKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI: Przeestryfikowanie mieszanin tłuszczu mlekowego z olejem słonecznikowym w obecności preparatu Novozym 435 Pełny tekst Szczegóły
ANNA BZDUCHA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI: Badania nad związkami lotnymi serów z przerostem pleśni techniką analizy fazy nadpowierzchniowej (SPME) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS) Pełny tekst Szczegóły
MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI: Zanieczyszczenie olejów roślinnych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA CIURZYŃSKA, ANDRZEJ LENART: Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA GRZELAK: Cebula jako źródło prebiotyków w okresie jesienno-zimowym Pełny tekst Szczegóły
MONIKA JARYCH-SZYSZKA: Wpływ nawożenia azotowego na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka Pełny tekst Szczegóły
IWONA JASIŃSKA, PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ: Ziarno żyta jako potencjalne źródło składników prozdrowotnych w diecie Pełny tekst Szczegóły
STANISLAW KALISZ, MICHAŁ WOLNIAK: Zmiany związków fenolowych podczas przechowywania soków malinowych Pełny tekst Szczegóły
ANNA KAMIŃSKA, PIOTR P. LEWICKI: Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamrażania i rozmrażania jabłek Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KOBUS, DOMINIK KMECIK: Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych Wielkopolski w 2004 roku Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA KOPERA, MARTA MITEK: Wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego do miazgi owocowej na zawartość polifenoli w sokach gruszkowych Pełny tekst Szczegóły
MONIKA KOSMALA, KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK: Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian jabłek Pełny tekst Szczegóły
HANNA KOWALSKA: Kinetyka osmotycznego odwadniania dyni Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA KOWALSKA, AGNIESZKA GÓRECKA, KRZYSZTOF ŚMIECHOWSKI, KRZYSZTOF KRYGIER: Fizyczna stabilność emulsji niskotłuszczowej w zależności od zastosowanych hydrokoloidów Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KRASZEWSKA, WIESŁAW WZOREK, IWONA WOJTASIK: Wpływ warunków hodowli szczepów z gatunku Lactobacillus plantarum na ich aktywność antagonistyczną Pełny tekst Szczegóły
EWELINA KRÓL, HALINA. STANIEK, ALINA PRZYBYLSKA, ZBIGNIEW KREJPCIO, DANUTA OLEJNIK: Charakterystyka wybranych aspektów sposobu żywienia pacjentów z chorobami układu krążenia na podstawie preferencji pokarmowych Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ KRUPA, KAZIMIERZ TOMALA: Wpływ warunków przechowywania na zawartość antocyjanów i aktywność przeciwutleniającą jagód borówki wysokiej Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ KULIGOWSKI, JACEK NOWAK: Aktywność antybakteryjna izolatów z podłoży pohodowlanych pleśni Rhizopus oligosporus Pełny tekst Szczegóły
EWA MAJEWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK, KINGA SUŁOWSKA: Drożdże piekarskie jako biokatalizator reakcji hydrolizy estrów Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA MAKSIMOWICZ, KINGA GRODZKA, KRZYSZTOF KRYGIER: Ocena wpływu dodatku celulozy mikrokrystalicznej jako stabilizatora do owocowych lodów wodnych Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA, KRZYSZTOF KRYGIER: Wpływ stosowania azotu na stabilność oksydacyjną mieszanin oleju rzepakowego z olejem lnianym Pełny tekst Szczegóły
LIDIA MARKIEWICZ, ELŻBIETA BIEDRZYCKA, MARIA BIELECKA: Różnicowanie mleczarskich szczepów Lactobacillus metodą PFGE Pełny tekst Szczegóły
AGATA MARZEC, EWA GONDEK: Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury krakersów oznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MICHALCZYK, KAMILA NOWACZEK: Jakość mikrobiologiczna warzyw mało przetworzonych oferowanych w sklepach Małopolski Pełny tekst Szczegóły
JOANNA NIEWCZAS, MAŁGORZATA KAMIONOWSKA, MARTA MITEK: Zawartość azotanów (III) i (V) w owocach nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA OLBORSKA, PIOTR P. LEWICKI: Organizacja procesu pakowania produktów mleczarskich i jej wpływ na stan mikrobiologiczny powietrza w hali produkcyjnej Pełny tekst Szczegóły
ANTONI PLUTA, ANNA BERTHOLD, JAROSŁAW KIELAK: Zmiany wybranych cech fizykochemicznych, reologicznych i sensorycznych w czasie dojrzewania sera typu holenderskiego o różnej zawartości tłuszczu Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA RATUSZ, MAGDALENA WIRKOWSKA: Skuteczność działania preparatu przeciwutleniającego na rafinowane oleje roślinne i ich matryce triacyloglicerolowe Pełny tekst Szczegóły
MILLENA RUSZKOWSKA, ANETA OCIECZEK, PIOTR PALICH: Właściwości sorpcyjne grzanek zawartych w zupach instantyzowanych Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Aktywność przeciwrodnikowa związków fenolowych zawartych w suszu jabłkowym Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA SADOWSKA: Owoce ostropestu plamistego jako prozdrowotny dodatek do pieczywa Pełny tekst Szczegóły
URSZULA SAMOTYJA, MARIA MAŁECKA, ANNA CHMIELNIK: Ocena zmian oksydacyjnych w prażynkach ziemniaczanych z wykorzystaniem techniki headspace Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA SKOTNICKA: Matematyczny model wpływu temperatury przechowywania na zmiany reologiczne mrożonych ciast drożdżowych Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA SOBCZYK: Wpływ mrożenia międzyproduktów piekarskich na jakość gotowego wyrobu Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, PAWEŁ GLIBOWSKI, DOMINIK SZWAJGIER, TOMASZ CZERNECKI: Właściwości reologiczne oraz struktura polimerów izolatu białek serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
HALINA STANIEK, EWELINA KRÓL, ZBIGNIEW KREJPCIO: Ocena zawartości żelaza, cynku i miedzi w całodziennych racjach pokarmowych wybranych grup ludności Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA STEMPIŃSKA, MARIA SORAL-SMIETANA: Składniki chemiczne i ocena fizykochemiczna ziarniaków gryki – porównanie trzech polskich odmian Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, KATARZYNA RATUSZ, BOLESŁAW KOWALSKI: Stabilność przeciwutleniająca lipidów kukurydzy Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, JOANNA RAMOTOWSKA, MONIKA MATUSZEWSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI: Możliwości zastosowania oznaczania izomerów trans kwasów tłuszczowych i 3,5-stigmastadienu do badania autentyczności olejów tłoczonych na zimno Pełny tekst Szczegóły
ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER: Wpływ zawartości izomerów trans w tłuszczach na jakość ciastek francuskich z mąk o różnej wartości technologicznej Pełny tekst Szczegóły
MONIKA KĘPIŃSKA: Analiza epidemiologiczna zatruć pokarmowych w Polsce w porównaniu z danymi Unii Europejskiej Pełny tekst Szczegóły