ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 5 (72)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA WOCIÓR, DAGMARA ZŁOTKOWSKA, HENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA: Mikoproteiny Pełny tekst Szczegóły
ALICJA KOŚMIDER, KATARZYNA CZACZYK: Witamina B12 – budowa, biosynteza, funkcje i metody oznaczania Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA MARTYN, ZDZISŁAW TARGOŃSKI: Antymikrobiologiczne opakowania żywności Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KALISZ, IWONA ŚCIBISZ: Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów, witaminy C i pojemność przeciwutleniającą nektarów z czarnej porzeczki Pełny tekst Szczegóły
IWONA ŚCIBISZ, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK: Termiczna degradacja antocyjanów owoców borówki wysokiej Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK, EWA PIKULA: Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowalniczą winogron (Vitis Vinifera L.) Pełny tekst Szczegóły
JOANNA NIEWCZAS, MARTA MITEK: Zawartość składników mineralnych w owocach pięciu odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) Pełny tekst Szczegóły
AGATA KURZAWSKA, DANUTA GÓRECKA, DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, KRZYSZTOF DZIEDZIC: Zawartość glutenu w kłączu pałki wodnej wąskolistnej (Typha angustifolia) Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAW ŻMIJEWSKI: Jakość ciasta i chleba pszenno-gryczanego w zależności od dodatków technologicznych Pełny tekst Szczegóły
PAULINA WOLSKA, ALICJA CEGLIŃSKA, ALEKSANDRA DUBICKA: Produkcja pieczywa na żurkach ze zbóż bezglutenowych Pełny tekst Szczegóły
MARIA SIELICKA, BOGDAN PACHOŁEK, ANNA ZAGÓRSKA: Właściwości przeciwutleniające wybranych herbatek będących suplementami diety Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA: Stabilność aromatu fermentowanego mleka sojowego w czasie chłodniczego przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, MARIKA KOWALSKA: Wpływ dodatku kultur probiotycznych Lactobacillus na intensyfikację proteolizy w serach typu holenderskiego Pełny tekst Szczegóły
MARTA POKORA, JOANNA NIEDBALSKA, MAREK SZOŁTYSIK: Wpływ enzymów drożdży Yarrowia lipolytica na wybrane cechy jakościowe dojrzewających serów niskotłuszczowych Pełny tekst Szczegóły
MARTA CHMIEL, KRZYSZTOF DASIEWICZ, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI: Wpływ rozdrobnienia mięsa wołowego na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA NEFFE, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Możliwości zastosowania bakterii probiotycznych w dojrzewających produktach mięsnych Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF J. DURKALEC-MICHALSKI, JOANNA M. SULIBURSKA, ZBIGNIEW KREJPCIO, PAWEŁ BOGDAŃSKI: Ocena spożycia alkoholu, tłuszczu i sodu w wybranej grupie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Pełny tekst Szczegóły
EWA ŻARY-SIKORSKA, JERZY JUŚKIEWICZ: Wpływ fruktooligosacharydów i polifenoli z cykorii na procesy fermentacyjne zachodzące w końcowym odcinku przewodu pokarmowego u szczurów doświadczalnych Pełny tekst Szczegóły