ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 4 (83)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK: Biotechnologiczna synteza związków powierzchniowo czynnych i przykłady ich praktycznego zastosowania Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ CENDROWSKI, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK: Właściwości i zastosowanie owoców róży w przetwórstwie spożywczym Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA, MAGDALENA PIELAT, MAŁGORZATA BIAŁEK: Porównanie składu i właściwości owoców dzikiej róży (Rosa rugosa) utrwalanych metodami liofilizacji i suszenia konwencjonalnego Pełny tekst Szczegóły
BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ: Wpływ nizyny i lizozymu na wzrost szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris oraz możliwość zastosowania tych związków jako biokonserwantów w soku jabłkowym Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ TARKO, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, ANNA BEBAK: Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MICHALCZYK, DANIEL KUCZEWSKI: Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych Pełny tekst Szczegóły
URSZULA ZŁOTEK, WIESŁAW WÓJCIK: Wpływ powlekania chitozanem korzeni pietruszki (Petroselinum hortense) na wybrane ich cechy podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANASTASIA V. SIDARENKA, GALINA I. NOVIK: Wzrost i przeżywalność bakterii z rodzaju Bifidobacterium w napoju sojowym Pełny tekst Szczegóły
HANNA BORUCZKOWSKA, TOMASZ BORUCZKOWSKI, WACŁAW LESZCZYŃSKI, EWA TOMASZEWSKA-CIOSK, JOANNA MIEDZIANKA, WIOLETTA DROŻDŻ, PIOTR REGIEC: Otrzymywanie estru skrobi i kwasu oleinowego oraz jego właściwości Pełny tekst Szczegóły
ZOFIA KAROLINI-SKARADZIŃSKA, ANNA CZUBASZEK, MAŁGORZATA STANISŁAWSKA, PAWEŁ SZEWCÓW: Zmiany właściwości wypiekowych mąki pszennej pod wpływem dodatku maltodekstryn Pełny tekst Szczegóły
JOANNA BARŁOWSKA, WITOLD CHABUZ, JOLANTA KRÓL, MAGDALENA SZWAJKOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK: Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w trzech rejonach wschodniej Polski Pełny tekst Szczegóły
JAN MICIŃSKI, JANINA POGORZELSKA, ANNA KALICKA, IRENEUSZ M. KOWALSKI, JÓZEF SZAREK: Zawartość kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z uwzględnieniem ich wieku i fazy laktacji Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA DAREWICZ, PIOTR MINKIEWICZ, MARTA DZIUBA, TOMASZ PANFIL: Zastosowanie drugich i czwartych pochodnych widm UV do identyfikacji niskocząsteczkowej frakcji produktów hydrolizy kazeiny-β przez plazminę Pełny tekst Szczegóły
ANETA BRODZIAK: Właściwości żelujące i tekstura żeli otrzymanych z białek serwatkowych pochodzących z mleka krów różnych ras Pełny tekst Szczegóły
ZYGMUNT LITWIŃCZUK, TOMASZ GRODZICKI, JOANNA BARŁOWSKA, MARIUSZ FLOREK: Wpływ genotypu i rodzaju mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego Pełny tekst Szczegóły
ZOFIA SOKOŁOWICZ, JÓZEFA KRAWCZYK, EUGENIUSZ HERBUT: Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek Pełny tekst Szczegóły
MARIOLA FRIEDRICH, MAGDALENA KUCHLEWSKA: Ocena wpływu wybranej mieszaniny dodatków do żywności na wskaźniki przemian węglowodanowo-lipidowych Pełny tekst Szczegóły