ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 5 (84)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA PIOTROWSKA, KATARZYNA ŚWIĄDER, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, FRANCISZEK ŚWIDERSKI: Możliwości uzyskania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 Pełny tekst Szczegóły
EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DOROTA NOWAK: System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAWA TELESZKO, ANETA WOJDYŁO, JAN OSZMIAŃSKI: Zawartość kwasu elagowego i spolimeryzowanych proantocyjanidyn w pseudoowocach wybranych gatunków róż Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ CENDROWSKI, MARTA MITEK, INGA SIESTRZEWITOWSKA: Wpływ procesu technologicznego na zawartość antocyjanów i barwę konfitur z płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa) Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA NOWACKA, GRZEGORZ JANIAK, MARCIN KIDOŃ, JANUSZ CZAPSKI, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Zastosowanie modeli matematycznych do opisu izoterm adsorpcji pary wodnej suszonej marchwi purpurowej i pomarańczowej Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA KĘDZIERSKA, ZBIGNIEW PAŁACHA: Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne liofilizowanej marchwi Pełny tekst Szczegóły
MARZENA A. PRZYBYSZ, ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, MICHAŁ KORSZEŃ: Wpływ rodzaju nośnika na trwałość przechowalniczą naturalnego β-karotenu mikrokapsułkowanego metodą suszenia rozpyłowego Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK, BARBARA BARANIAK: Wpływ wybranych polisacharydów na właściwości fizykochemiczne filmów jadalnych otrzymanych na bazie białek grochu Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ NASTAJ: Wpływ chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z albuminy wysoko pienistej Pełny tekst Szczegóły
ROBERT BOROWIAK, GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI: Próba zwiększenia funkcjonalności preparatów otrzymanych metodą wysokotemperaturowej modyfikacji lizozymu Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAWA RUTKOWSKA, IZABELA SINKIEWICZ, AGATA ADAMSKA: Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR Pełny tekst Szczegóły
AGATA ADAMSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA: Sezonowe zmiany składu triacylogliceroli w tłuszczu mleka krów rasy simentalskiej z regionu mazowieckiego Pełny tekst Szczegóły
PAVOL BAJZIK, JOSEF GOLIAN, RADOSLAV ŽIDEK, MARTIN KRALL, MARIA WALCZYCKA, JOANNA TKACZEWSKA: Identyfikacja gatunku karp zwyczajny (Cyprinus carpio) przy użyciu real-time PCR Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TKACZEWSKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ: Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) pochodzącego z różnych rejonów Polski Pełny tekst Szczegóły
KRYSTYNA GUTKOWSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, IWONA KOWALCZUK, ANNA KOZŁOWSKA, ANNA OLEWNIK-MIKOŁAJEWSKA: Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA MORKIS: Zakres wdrożenia obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce Pełny tekst Szczegóły