ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 4 (95)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA SOKOŁOWSKA: Alicyclobacillus – termofilne kwasolubne bakterie przetrwalnikujące – charakterystyka i występowanie Pełny tekst Szczegóły
IWONA SZOT, TOMASZ LIPA, BOŻENA SOSNOWSKA: Jagoda kamczacka – właściwości prozdrowotne owoców i możliwości ich zastosowania Pełny tekst Szczegóły
DOROTA KLUSZCZYŃSKA, WANDA SOWIŃSKA: Wpływ procesów technologicznych na zawartość substancji bioaktywnych w owocach borówki czernicy Pełny tekst Szczegóły
LUBOMIRA BRONIARZ-PRESS, JACEK RÓŻAŃSKI, SYLWIA RÓŻAŃSKA, JOANNA KMIECIK: Właściwości reologiczne warstwy powierzchniowej cieczy wybranych piw komercyjnych Pełny tekst Szczegóły
URSZULA K. RAFALSKA, ANNA KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA: Wpływ dodatku wybranych biopolimerów na parametry procesu zamrażania modelowego roztworu sacharozy Pełny tekst Szczegóły
ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL, MAŁGORZATA GNIEWOSZ, JACEK WILCZAK, DARIUSZ KAMOLA: Wpływ dodatku pullulanu na wzrost i zdolności fermentacyjne wybranych bakterii z rodzaju Lactobacillus Pełny tekst Szczegóły
KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA: Wpływ sposobu przygotowania nasion oraz dławienia masy nasiennej w prasie ślimakowej na parametry procesu tłoczenia i cechy jakościowe oleju lnianego Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA JANDA, AGATA MARKOWSKA-SZCZUPAK, ANTONI W. MORAWSKI: Wpływ aktywności wody i temperatury na wzrost oraz aktywność lipolityczną szczepów Penicillium chrysogenum w pożywkach płynnych z olejami roślinnymi Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA TOMASZEWSKA-GRAS: Wpływ prędkości schładzania tłuszczu mlecznego na proces krystalizacji zawartych w nim triacylogliceroli Pełny tekst Szczegóły
ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MONIKA KOWAL, JOANNA BARŁOWSKA: Podstawowy skład chemiczny oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów czterech ras użytkowanych w intensywnych technologiach chowu Pełny tekst Szczegóły
IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, JOANNA KALINIEWICZ, JACEK KONDRATOWICZ, NATALIA SKIEPKO: Wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego mięsa króliczego Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW WAJDA, JACEK KONDRATOWICZ, EWA BURCZYK, RAFAŁ WINARSKI: Wydajność rzeźna i jakość mięsa tusz buhajków zakwalifikowanych w systemie EUROP do różnych klas uformowania Pełny tekst Szczegóły
PIOTR SZYMAŃSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Efektywność szczepu bakterii Staphylococcus carnosus ATCC51365 w zakresie redukcji azotanów(V) w środowisku mięsnym Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA LIBERA, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI: Wpływ bakterii probiotycznych Lactobacillus acidophilus (Bauer) i Bifidobacterium bifidum na zmiany tłuszczu w mięsnych wyrobach surowo dojrzewających podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
ANNA BAGNOWSKA, LUCJAN KRALA, AGNIESZKA NOWAK, JOANNA ORACZ: Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III) Pełny tekst Szczegóły
WIESŁAWA GRZESIŃSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, JOANNA TRAFIAŁEK: Optymalizacja uwarunkowań wyboru systemu dystrybucji posiłków w żywieniu szpitalnym Pełny tekst Szczegóły