ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 5 (108)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ALEKSANDRA SADOWSKA, ANNA DIOWKSZ: Właściwości transglutaminazy i jej rola w piekarstwie Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, KINGA BORUSZEWSKA, WIESŁAW PRZYBYLSKI: Modyfikacje genetyczne żywności pochodzenia zwierzęcego Pełny tekst Szczegóły
MAREK ADAMSKI, JOANNA KUCHARSKA-GACA, JOANNA KUŹNIACKA, EMILIA KOWALSKA, RAFAŁ CZARNECKI: Wpływ wybranych czynników na wydajność rzeźną i jakość mięsa gęsiego Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF KARPIESIUK, JANUSZ FALKOWSKI, BERNARD RAUBO, WOJCIECH KOZERA, DOROTA BUGNACKA: Wpływ systemu chowu i sposobu żywienia tuczników na ich wartość rzeźną i jakość mięsa Pełny tekst Szczegóły
MONIKA WEREŃSKA-SUDNIK, IWONA CHEŁMECKA, JANINA WOŁOSZYN, ANDRZEJ OKRUSZEK, GABRIELA HARAF, AGNIESZKA ORKUSZ: Wpływ dodatku proszku z zielonej herbaty na jakość wyrobów podrobowych przechowywanych w warunkach chłodniczych Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA A. OLSZEWSKA, ALEKSANDRA M. KOCOT, IWONA MOTUK, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM: Metoda barwienia fluorescencyjnego LIVE/DEAD BacLight™ w badaniach stanu fizjologicznego Lactobacillus spp. Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Wpływ dodatku oligofruktozy na wybrane wyróżniki jakości probiotycznych sorbetów owocowo-herbacianych Pełny tekst Szczegóły
ANNA KONONIUK, ALEKSANDRA BOCIAN, MAŁGORZATA KARWOWSKA, TADEUSZ DRZAZGA: Białkowe markery gatunkowe jako potencjalne narzędzie molekularne do kontroli autentyczności produktów orkiszowych Pełny tekst Szczegóły
MONIKA CIUBA, KINGA DZIADEK, EWELINA KUKIEŁKA, JAROSŁAW OCZKOWICZ, EWA PIĄTKOWSKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ: Porównanie składu chemicznego i zawartości składników bioaktywnych wybranych odmian czosnku Pełny tekst Szczegóły
EWA ŚNIEŻEK, MAGDALENA SZUMSKA, BEATA JANOSZKA: Ocena właściwości przeciwutleniających wybranych produktów roślinnych w aspekcie możliwości ich wykorzystania jako dodatków do żywności wysokobiałkowej poddawanej obróbce termicznej Pełny tekst Szczegóły
ROBERT SOCHA, CELINA HABRYKA, LESŁAW JUSZCZAK: Wpływ dodatku propolisu na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu Pełny tekst Szczegóły
SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI: Postrzeganie wybranych kryteriów innowacyjności produktów spożywczych przez konsumentów Pełny tekst Szczegóły