ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2017, 24, 1(110)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w regulacjach prawnych i opinii konsumentów Pełny tekst Szczegóły
JOANNA GŁAZOWSKA, URSZULA STANKIEWICZ, AGNIESZKA BARTOSZEK: Absorpcja, metabolizm i rola biologiczna kwasów nukleinowych obecnych w żywności Pełny tekst Szczegóły
ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, ANNA NOWACZEK: Naturalne substancje pochodzenia roślinnego negatywnie oddziałujące na zdrowie krów oraz jakość mleka Pełny tekst Szczegóły
MICHAŁ PAŁYS, ZDZISŁAW TARGOŃSKI, ELWIRA KOMOŃ-JANCZARA, AGNIESZKA GLIBOWSKA: Selekcja nowo wyizolowanych szczepów Rhizopus oryzae do wydajnej produkcji kwasu L(+) mlekowego Pełny tekst Szczegóły
AGATA FABISZEWSKA, AGNIESZKA PIELIŃSKA, PATRYCJA MAZURCZAK, BARTŁOMIEJ ZIENIUK, MAŁGORZATA WOŁOSZYNOWSKA: Wpływ wybranych czynników na wydajność ekstrakcji i skład kwasów tłuszczowych oleju mikrobiologicznego otrzymywanego z komórek drożdży Yarrowia lipolytica Pełny tekst Szczegóły
JULIA OLECHNOWICZ, HALINA STANIEK: Ocena zawartości wybranych pierwiastków w różnych rodzajach czekolad Pełny tekst Szczegóły
TERESA WITCZAK, ANNA STĘPIEŃ, KAROLINA PYCIA, MARIUSZ WITCZAK, AGATA BEDNARZ, MIROSŁAW GRZESIK: Wpływ modyfikacji chemicznej skrobi i stopnia hydrolizy na izotermy sorpcji pary wodnej hydrolizatów Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA PIECYK, ELWIRA WOROBIEJ, JUSTYNA TUROS, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA: Właściwości i strawność in vitro skrobi gryczanej w porównaniu ze skrobią pszenną Pełny tekst Szczegóły
ANNA SOBCZYK, RAFAŁ WIŚNIEWSKI, SABINA LACHOWICZ, GRAŻYNA JAWORSKA, TOMASZ PIECHOWIAK: Wpływ serwatki sojowej na właściwości fermentacyjne mąki pszennej i żytniej Pełny tekst Szczegóły
IZABELLA KWAŚNIEWSKA-KAROLAK: Wpływ zamrażalniczego przechowywania na zawartość witaminy C i wybrane cechy fizykochemiczne owoców papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA DYJAK, EWA MICHOTA-KATULSKA, MAGDALENA ZEGAN: Pilotażowe badania pozostałości pestycydów w wybranych świeżych ziołach i warzywach przyprawowych zakupionych w krajowych supermarketach Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TRAFIAŁEK, FRIEDRICH-KARL LÜCKE, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BEATA BILSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, WIESŁAWA GRZESIŃSKA: Ocena dostawców w sektorze żywnościowym: czy jest metoda szacowania ryzyka? Pełny tekst Szczegóły