ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANETA SIGŁOWA, BARTOSZ BERTRANDT, MAŁGORZATA CONDER, KAROLINA BERTRANDT, ANNA LISIECKA, PAULINA KUBIAK, ALEKSANDRA URBAŃSKA

Tytuł

Suplementacja diety wśród studentów

Streszczenie

Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety wśród studentów 4 wybranych wyższych uczelni Warszawy i Tarnowa. Wykazano, że stosowanie suplementów w badanej populacji było zjawiskiem powszechnym. 38,2% badanych studentów stosowało suplementację diety, z czego 51,5% przynajmniej raz dziennie. Kobiety częściej niż mężczyźni stosowały suplementację diety.

Słowa kluczowe

suplementacja, suplementy diety, studenci

Do pobrania