ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWELINA BASIAK, ANDRZEJ LENART

Tytuł

Powłoki skrobiowe stosowane w opakowalnictwie żywności

Streszczenie

Do przedłużenia trwałości niektórych produktów coraz częściej stosuje się jadalne powłoki skrobiowe. Mają one wiele zalet, wśród których istotne są: biodegradowalność, szeroka dostępność i niska cena. Charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, optycznymi,  sorpcyjnymi, a w połączeniu z innymi składnikami (takimi, jak np. tłuszcze) także właściwościami barierowymi. Są szczególnie przydatne do   prowadzenia substancji dodatkowych do żywności z możliwością ich kontrolowanego uwalniania w czasie spożywania potraw, jak i ich  przygotowywania. Powłoki i filmy skrobiowe są wytwarzane najczęściej techniką wylewania. W połączeniu z plastyfikatorem i/lub innymi  składnikami tworzą ciągłe struktury nadające się do bezpośredniego powlekania surowców i produktów spożywczych.

Słowa kluczowe

opakowania żywności, powłoki skrobiowe, plastyfikatory, właściwości fizyczne

Do pobrania