ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JARMILA LEHKOŽIVOVÁ, JOLANA KAROVIČOVÁ, ZLATICA KOHAJDOVÁ, MILAN SUHAJ, IVANA ŠIMONOVÁ

Tytuł

Izotachoforetyczne oznaczanie sztucznych środków słodzących oraz ocena zmian intensywności smaku słodkiego w napojach bezalkoholowych

Streszczenie

W celu oznaczenia zawartości substancji słodzących: acesulfamu K, sacharyny oraz cyklaminianów w napojach bezalkoholowych zastosowano metodę izotachoforezy kapilarnej. Wszystkie badane próby spełniały wymagania Kodeksu Żywnościowego Republiki Słowackiej pod względem zawartości acesulfamu K oraz sacharyny. W kilku próbkach zawartość cyklaminianów przekraczała dopuszczalny poziom 3,21 mg/l, osiągając aż 114,77 mg/l. Przeprowadzono również sensoryczną ocenę zmian intensywności słodkiego smaku w napojach zależną od czasu, wykazując, że próby zawierające sztuczne środki słodzące wykazywały większą intensywność słodkiego smaku oraz dłuższy okres jego zanikania. Całkowity czas trwania smaku w tych próbkach wahał się w granicach od 18 do 36 s, a maksymalny poziom intensywności smaku słodkiego zawierał się w granicach od 28,3 do 40,5%. W próbach zawierających naturalne środki słodzące całkowity czas trwania wynosił od 15 do 21 s, a maksymalny poziom intensywności smaku od 20,0 do 36,6%.

Słowa kluczowe

izotachoforeza kapilarna, sztuczne środki słodzące, metoda time-intensity, smak słodki (słodycz)

Do pobrania