ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA PACIOREK, ANDRZEJ DROŻDŻ

Tytuł

Ocena jakości serów - oszczypków produkowanych na Podhalu

Streszczenie

Oszczypki (12) szt. od 3 producentów poddano analizom chemicznym i sensorycznym w ciągu czterech miesięcy. Były one podobnego kształtu i wielkości. Nie stwierdzono istotnych różnic w jakości i składzie chemicznym serów pochodzących od różnych producentów z wyjątkiem kwasowości, która wahała się od 30° SH aż do 53° SH. Stwierdzono wzrost zawartości tłuszczu i obniżenie zawartości białka we wszystkich serach w ciągu sezonu. Zawartość soli była podobna we wszystkich serach i wynosiła 2,8%.

Do pobrania