ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANDRZEJ KOT

Tytuł

Oznaczanie kadmu i ołowiu w wodach mineralnych i leczniczych z użyciem sorbentu chelatującego

Streszczenie

Oznaczono metodą ASA zawartość Pb i Cd w wodach stołowych i leczniczych. Do zatężenia metali zastosowano sorbent z kalkonem. Zawartości kadmu i ołowiu w badanych wodach nie przekraczały dopuszczalnych norm przyjętych przez polskie ustawodawstwo.

Do pobrania