ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ TRZISZKA, MAREK NOWAK, MAŁGORZATA KAŹMIERSKA

Tytuł

Preferencje konsumentów jaj na rynku wrocławskim

Streszczenie

Przedmiotem badań było określenie preferencji konsumenckich w zakresie cech jakościowych jaj konsumpcyjnych oraz częstotliwości ich spożycia. Wyniki badań są odzwierciedleniem poziomu wiedzy konsumentów w zakresie jakości jaj i cech ją kształtujących. Badania prowadzono na terenie Wrocławia w okresie od czerwca 2005 r. do stycznia 2006 r. metodą wywiadu, z wykorzystaniem 335 kwestionariuszy. Badania wykazały, że przeciętny konsument zaopatruje się w podstawowe artykuły spożywcze głównie w małych sklepach, a zakupów dokonuje w stałym miejscu. Wykazano także tendencję wzrostową w grupie konsumentów nabywających produkty spożywcze, w tym jaja, w dużych sieciach handlowych. Wymagania przeciętnego nabywcy jaj spożywczych zawężają się jedynie do cech wyglądu zewnętrznego. Co dziesiąty respondent nie sprawdza daty ważności produktu, gdyż ufa sprzedawcy. Pochodzenie jaj nie wzbudza większego zainteresowania wśród nabywców. Generalnie konsumenci nie dysponują odpowiednią wiedzą w kwestii żywności i żywienia, zwłaszcza tak cennego surowca jakim są jaja kurze. Wyniki badań ujawniły także brak istotnej wiedzy konsumentów na temat żywności ekologicznej, w tym ekojaj lub biojaj.

Słowa kluczowe

jaja kurze, badania rynkowe, preferencje konsumenckie, Wrocław

Do pobrania