ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ SIKORA, DOROTA KRUK, KINGA SERWIN

Tytuł

Zawartość niektórych pierwiastków w mięsie i wątrobie królików wybranych ras

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki oznaczenia zawartości: Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Mg i Ca w mięsie i  wątrobie królików dwóch grup z terenu woj. bielsko-bialskiego.

Do pobrania