ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VI SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Warszawa, 26-27 czerwca 2018r.

Szczegóły: http://kizop.sggw.pl/siz2018/