ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN

„Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne w łańcuchu produkcji żywności”

Wrocław 20-21 czerwca 2018 r.
Szczegóły: http://wnoz.up.wroc.pl/quality/