ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE-DIETETYKA

„Dietetyka w gastronomii i cateringu”
Częstochowa 25-26 wrzesień 2017.
Szczegóły: http://www.dietkonf.ajd.czest.pl