ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VII SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Warszawa, 23-24 czerwca 2020;
Szczegóły: http://kizop.sggw.pl/siz2020;
Informacje: dr hab. inż. Ewa Gondek; tel. 022 593 75 63, kizopsiz@sggw.pl