ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

„Owoce, warzywa i grzyby – innowacje, bezpieczeństwo, jakość, technologie”

Bydgoszcz, 17-18 maja 2018r. Szczegóły: http://www.pttz.org/aktualnosci/konferencje.html