ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 30 – 31 maj 2019 r. szczegóły: http://owoceiwarzywa.p.lodz.pl/