ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”

„Żywność a składniki bioaktywne”

Kraków, 24-25 września 2018r.
Szczegóły: http://www.pttzm.org/zywxxi18.php