ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”

„Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta” Kraków, 16-17 września 2021 r.
szczegóły: http://www.pttzm.org
email: zywnoscxxi@pttzm.org