ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XLIV Sesja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

3 – 4 lipca 2019 r., Łódź, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
szczegóły: http://pan.binoz.p.lodz.pl/; kontakt: pan.binoz@info.p.lodz.pl; tel. 42-631-34-62