ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXV Jubileuszowa Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ

„Przyszłość w żywności – żywność w przyszłości”

VIII International Session of Young Scientific Staff
„The future in food – food in the future”

Wrocław 21-22 maj 2020 r. Szczegóły: https://smkn2020.wordpress.com      https://www.facebook.com/smkn2020/