ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
„Żywność – tradycja i nowoczesność
Lublin 24-24 maja 2018r.
Szczegóły: www.mkn.ultra.edu.pl