ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Żywność – Dzisiaj i Jutro”
VI International Session of Young Scientiffic Staff
Szczecin 18-19 maj 2017r.
Szczegóły: http://www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/