ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ

„Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro”
VII International Session of Young Scientific Staff

Olsztyn 23-24 maj 2019r. Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019.html