ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne

„Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia”
Gdańsk, 15-16.06.2020 r.
szczegóły: www.bromatologia2020.gumed.edu.pl