ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA FLIS-KACZYKOWSKA, PRZEMYSLAW DMOWSKI

Tytuł

Ocena wybranych wyróżników jakości owoców cytrusowych

Streszczenie

Owoce cytrusowe stanowią bogate źródło substancji przeciwutleniających. Zawarte w nich przeciwutleniacze, zwłaszcza apigenina i naringenina, są niezwykle istotne dla prawidłowego  funkcjonowania organizmu ludzkiego. Wspierają m.in. profilaktykę chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych. Regularne spożywanie owoców cytrusowych może mieć korzystny  wpływ na zdrowie człowieka. Ze względu na parametry fizykochemiczne, cenne właściwości żywieniowe oraz walory sensoryczne owoce cytrusowe są dość często spożywane przez polskich  konsumentów. Na polskim rynku wciąż pojawiają się dotychczas nieznane polskim konsumentom owoce cytrusowe. Ich przykładem są owoce kumkwatu charakteryzujące się dobrymi  właściwościami przeciwutleniającymi. Celem pracy było porównanie właściwości przeciwutleniających owoców pomelo i kumkwatu z owocami pomarańczy i klementynek. W pracy oznaczono  całkowitą zawartość związków polifenolowych [mg GAE/100 g] oraz aktywność przeciwutleniającą [%]. Dodatkowo oznaczono zawartość ekstraktu ogólnego [%] i zawartość cukrów  redukujących [%]. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że owoce kumkwatu w porównaniu z pozostałymi badanymi owocami zawierały najwięcej związków polifenolowych  ogółem (52,82 mg GAE/100 g) oraz charakteryzowały się najwyższą aktywnością przeciwutleniającą (60,03 %), a jednocześnie – małą zawartością cukrów bezpośrednio redukujących (10,93 %),  co czyniło je najbardziej  wartościowymi pod względem żywieniowym.

Słowa kluczowe

owoce cytrusowe, kumkwat, związki polifenolowe, aktywność przeciwutleniająca, cukry redukujące, ekstrakt ogólny

Do pobrania