ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK SIKORA

Tytuł

Fabryka figurek czekoladowych Chocometz S.A. w Metzu

Streszczenie

Chocometz S.A. jest spółką akcyjną, której kontrolny pakiet przejęła organizacja o nazwie Terry’s Group, zrzeszająca między innymi kilka zakładów cukierniczych z terenu Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. W Chocometzu produkuje się rocznie 1200 Mg wyrobów czekoladowych. Produkcja odbywa się w dwóch etapach: 1 etap – produkcja wyrobów przeznaczonych na Święta Bożego Narodzenia, 2 etap – produkcja wyrobów na Święta Wielkanocne.

Do pobrania