ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARCELINA KARBOWIAK, WIOLETTA MOSIEJ, DOROTA ZIELIŃSKA

Tytuł

Wpływ dodatku błonnika i β-glukanu na przeżywalność bakterii probiotycznych w mlecznych napojach fermentowanych

Streszczenie

Wprowadzenie. Zainteresowanie konsumentów żywnością prozdrowotną przyczynia się do rozwoju produktów funkcjonalnych, które dzięki obecności zawartych w nich składników aktywnych mają zapewniać korzyści zdrowotne. Mleczne napoje fermentowane są jednymi z najchętniej spożywanych przez konsumentów produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej. Doceniane są szczególnie ze względu na walory smakowe oraz korzystne właściwości odżywcze i prozdrowotne. Celem badania była ocena przeżywalności szczepu probiotycznego Lactobacillus rhamnosus GG w modelowym napoju fermentowanym z dodatkiem (1) błonnika lub (2) β-glukanu oraz (3) bez dodatków, a także ocena jakości tych produktów w trakcie chłodniczego przechowywania.
Wyniki i wnioski. Wykazano, że, mleczne napoje fermentowane stanowiły dobrą pożywkę do wzrostu bakterii probiotycznych. Liczba żywych komórek bakterii we wszystkich napojach w ciągu  całego okresu przechowywania była wyższa od minimalnej dawki rekomendowanej dla produktów probiotycznych. Ponadto napój fermentowany z dodatkiem β-glukanu cechowała zbliżona do  napoju kontrolnego ogólna jakość sensoryczna. Przeprowadzone badania potwierdzają, że β-glukan może zostać wykorzystany do opracowania mlecznego napoju fermentowanego o dużej  liczebności (>7,5 log jtk/ml) bakterii probiotycznych. Dodatkowo, zaprojektowany napój wpisuje się w definicję żywności funkcjonalnej, gdyż jedna porcja (200 ml) zawiera 3 g β-glukanu,  któremu przypisuje się korzystne właściwości zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, i dla którego może być stosowane oświadczenie zdrowotne.

Słowa kluczowe

mleczne napoje fermentowane, probiotyk, prebiotyk, synbiotyk, błonnik, β-glukan

Do pobrania