ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

NATALIA ŻUREK, IRENEUSZ KAPUSTA, TOMASZ CEBULAK

Tytuł

Wpływ warunków ekstrakcji na potencjał przeciwutleniający wyciągów z kwiatów, liści i owoców głogu (Crataegus × macrocarpa L.)

Streszczenie

Głóg należy do roślin o dużej zawartości związków biologicznie czynnych, których stężenie w gotowym wyciągu zależy między innymi od zastosowanych parametrów ekstrakcji. Celem pracy była optymalizacja warunków ekstrakcji (temperatury, czasu i stężenia rozpuszczalników) zapewniających osiągnięcie jak największego potencjału przeciwutleniającego preparatów otrzymanych z  liofilizowanych części anatomicznych głogu (Crataegus × macrocarpa L.) – z kwiatów, liści i owoców. Ekstrakcję prowadzono w temp. 20 ± 2 ºC przy użyciu trzech rozpuszczalników, w dwóch  stężeniach każdy, w ciągu 2 i 24 h. Porównano również efektywność ekstrakcji wspomaganej działaniem ultradźwięków. Potencjał przeciwutleniający określono metodami: ABTS+, DPPH, FRAP i CUPRAC oraz za pomocą testu mocy redukującej. Dodatkowo oznaczono zawartość polifenoli i flawonoidów. W uzyskaniu wyciągów z kwiatów głogu najbardziej skuteczna okazała się  24-godzinna ekstrakcja 70-procentowym acetonem z dodatkiem 1-procentowego kwasu mrówkowego. Ekstrakty te charakteryzowały się najwyższymi wartościami potencjału  przeciwutleniającego ABTS+, CUPRAC i FRAP. Z kolei w wyciągach z owoców, jak i liści głogu najwyższy potencjał przeciwutleniający stwierdzono po 24-godzinnej ekstrakcji wspomaganej  dwukrotnym działaniem ultradźwięków. Najwyższe wartości określanego potencjału wyciągów z owoców głogu ekstrahowanych 50-procentowym acetonem uzyskano po zastosowaniu metody  ABTS+ i CUPRAC, natomiast w ekstraktach z liści głogu – po zastosowaniu metody DPPH, CUPRAC oraz testu mocy redukującej. Pod względem potencjału przeciwutleniającego najbardziej  efektywnym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji liofilizatów z głogu jest 70-procentowy roztwór acetonowo-wodny, wspomagany ultradźwiękami bądź 1-procentowym kwasem mrówkowym.

Słowa kluczowe

głóg, ekstrakcja, potencjał przeciwutleniający, flawonoidy, polifenole ogółem

Do pobrania