ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Konferencja Naukowa JAKOŚĆ PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ JAKOŚCI

oraz Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej Pana Prof. dr hab. Tadeusza Sikory
i Jubileusz 50-lecia Katedry Zarządzania Jakością;
Kraków, 9-10 czerwca 2022 r.;
organizator: Katedra Zarządzania Jakością UEK Kraków;
kontakt: qffq@uek.krakow.pl lub balonu@uek.krakow.pl