ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XIII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

XIII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, 26-27 maj 2022, Zegrz (pod Warszawą),
informacje oraz formularz rejestracyjny: https://oiw.ibprs.pl
kontakt: konferencja_ktpoiw2022@ibprs.pl