ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE – DIETETYKA Częstochowa, 17-18 listopad 2022

organizatorzy: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN,
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE – DIETETYKA na temat: „Żywienie dzieci w/po pandemii”
kontakt: dr Wojciech Woszczyk dietkonf@ujd.edu.pl