ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Indeksowanie

Kwartalnik ŻYWNOŚĆ.Nauka.Technologia.Jakość jest poddawany okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na liście czasopism punktowanych z 26.01.2017 znajduje się w grupie A, poz. 11737.
Za publikację naukową w czasopiśmie w latach 2013 – 2016 w ramach parametryzacji jednostek naukowych Ministerstwo przyznaje 15 punktów.
Za publikację naukową w czasopiśmie od 2015 roku Ministerstwo przyznaje 13 punktów.
Szczegółowe informacje i wykaz czasopism punktowanych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW.
Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych – ImpactFactor.pl
 DOI – Czasopismo od 2014 roku nadaje artykułom nr DOI (Digital Object Identifier).

Wyniki okresowej oceny czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DATA  TYP  POZYCJA  SEGMENT  PUNKTY
18-06-2009 Wykaz 1399 4
25-06-2010 Wykaz 1780 9
 20-12-2012  Wykaz  10230 A 15
 17-12-2013  Wykaz 10804 A 15
 31-12-2014 Wykaz  10996 A 15
23-12-2015 Wykaz  2210 B 13
09-12-2016 Wykaz 2207 B 13
26-01-2017 Wykaz 11737 A 15

 

Współczynnik wpływu IF

ROK  IMPACT FACTOR
2010  0,157
2011  0,155
2012  0,190
2013 0,311
2014
2015

W 2013 roku czasopismo uzyskało 5-letni IF= 0.295

Czasopismo jest referowane przez:

                    AGRO

pedagog.Arianta_jpg            Arianta

                      BazEkon

CAS    Chemical Abstracts Service

crossref        CrossRef (DOI)

impact_factor._pl.            ImpactFactor.pl 

            Index Copernicus

IFIS                      International Food Information Service

pbn               Polska Bibliografia Naukowa

Research Gate Logo               ResearchGate 

scimago      SCImago Journal & Country Rank 

scopus            Scopus

wos         Web of Science 

         EBSCO