ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Prace wyróżnione

Wyniki konkursu na najlepszą publikację w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

2022
JOANNA SADOWSKA, KAROL WŁODARCZYK
Wybrane aspekty technologiczne i zdrowotne stosowania oleju palmowego w produkcji żywności.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 1(130), 5-22.

HANNA KOWALSKA, EWELINA MASIARZ, ANNA IGNACZAK, MATEUSZ BARANOWSKI, JOLANTA KOWALSKA
Ocena eksploatacyjna linii technologicznej do przemysłowej produkcji suszu z wiśni metodą osmotyczno-konwekcyjną, w  porównaniu ze skalą laboratoryjną.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 3(132), 56-70.

2021
BARNARA STACHOWIAK, KRZYSZTOF BUKOWSKI
Nowe trendy w branży browarniczej. Piwa funkcjonalne – surowcowe i technologiczne aspekty ich otrzymywania.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 2(126), 5-27.

PATRYCJA CICHOŃSKA, MAŁGORZATA ZIARNO
Wpływ kiełkowania na zawartość wybranych węglowodanów i polifenoli ogółem w napojach z fasoli białej.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 3 (128), 86-94.

2020
MARCELINA KARBOWIAK, DOROTA ZIELIŃSKA
Postbiotyki – właściwości, zastosowanie i wpływ na zdrowie człowieka.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 2(123), 22-37.

ALEKSANDRA SADOWSKA, ANNA DIOWKSZ
Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego chleba gryczanego.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 1(122), 74-84.

2019
BARBARA SIONEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
Bezpieczeństwo stosowania probiotyków przez ludzi.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2019, 26, 3(120), 5-21.

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL, MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, MONIKA TRZĄSKOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA, ILONA TWARDOWSKA, STEFAN RUTKOWSKI, MATEUSZ GEMBA
Szacowanie wzrostu i przeżywalności bakterii probiotycznych, psujących i patogennych w żywności z wykorzystaniem prognostycznej bazy danych (ProgBaz SGGW).
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2019, 26, 3(120), 49-59.

2018
PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ
Ziarno zbóż i produkty zbożowe jako źródła błonnika pokarmowego.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2018, 25, 3(116), 5-22.

PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ
Wartość żywieniowa oraz strawność i zdolność do fermentacji przy udziale mikroflory jelitowej człowieka in vitro wysokobłonnikowych produktów żytnich.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2018, 25, 4(117), 72-85.

2017
ANNA ŻBIKOWSKA, MILENA KUPIEC, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MAŁGORZATA KOWALSKA
Oleożele – perspektywy ich wykorzystania w żywności.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, 24, 3(112), 5-13.

ALEKSANDRA M. KOCOT, MONIKA S. MRUK, MAGDALENA A. OLSZEWSKA
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w identyfikacji i ocenie aktywności fizjologicznej Lactobacillus spp. w soku z jagód goji.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, 24, 2(111), 106-119.

2016
EWELINA POGORZELSKA, JADWIGA HAMUŁKA, AGATA WAWRZYNIAK
Astaksantyna – budowa, właściwości i możliwości zastosowania w żywności funkcjonalne.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 23, 1(104), 5-16.

MARIA SIELICKA, MARIA MAŁECKA
Znaczenie cech sensorycznych i fizykochemicznych w wyznaczaniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 23, 1(104), 88-100.

2015
PIOTR MINKIEWICZ, MAŁGORZATA DAREWICZ, ANNA IWANIAK, JUSTYNA BORAWSKA, JUSTYNA BUCHOLSKA, MONIKA HRYNKIEWICZ
Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek żywności: badania in silico, in vitro i in vivo, aspekty aplikacyjne oraz ocena bezpieczeństwa.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 5(102), 5-22.

PIOTR KARPIŃSKI, MARTA ŁĄTKOWSKA, BARTOSZ KRUSZEWSKI, PAULA KUŹMA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI
Profil związków lotnych europejskich szynek surowo dojrzewających jako wskaźnik ich jakości i autentyczności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 2(99), 47-61.

2014
KRZYSZTOF DWIECKI, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI
Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 3(94), 5-13.

ELŻBIETA KLEWICKA, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ADRIANA NOWAK
Ocena przeżywalności bakterii Lactobacillus zawartych w preparacie probiotycznym podczas pasażu w symulowanym przewodzie pokarmowym.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6(97), 170-181.

2013
EMILIA JANISZEWSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, EDWARD RÓJ
Metody i kierunki wykorzystania mikronizacji nadkrytycznej.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 6(91), 5-15.

EWELINA ECKERT, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, MARTA POKORA, ANNA DĄBROWSKA, MAREK SZOŁTYSIK, JÓZEFA CHRZANOWSKA, TADEUSZ TRZISZKA
Zastosowanie proteaz pochodzenia mikrobiologicznego do otrzymywania hydrolizatów o aktywności przeciwutleniającej i przeciwdrobnoustrojowej z białek żółtka jaja.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 1(86), 105-118.

2012
JOLANTA KRZYCZKOWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK
Biotechnologiczna synteza związków powierzchniowo czynnych i przykłady ich praktycznego zastosowania.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 4(83), 5-23.

KAMILA GODERSKA, TOMASZ RYCHLIK, EWA ANDRZEJEWSKA, ANDRZEJ SZKARADKIEWICZ, ZBIGNIEW CZARNECKI
Antagonistyczny wpływ Lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 20242 na bakterie patogenne izolowane od ludzi.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 3(82), 114-131.

2011
MARTA SŁOWIANEK, JOANNA LESZCZYŃSKA
Alergeny przypraw.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3(76), 15-28.

ANTONI MIECZNIKOWSKI, ANDRZEJ LENART
Charakterystyka preparatów bakterii fermentacji mlekowej utrwalonych metodą suszenia fluidyzacyjnego.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1(74), 152-164.