ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
email: redakcja @ pttz.org*

REDAKTOR NACZELNY:
prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
tel. (12) 662-47-78  email: rrjuszcz @ cyf-kr.edu.pl*

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
tel. (12) 662-48-35  email: rrwitcza @ cyf-kr.edu.pl*

SEKRETARIAT REDAKCJI:
email: redakcja @ pttz.org*

*Po skopiowaniu adresu do programu pocztowego proszę usunąć wolne miejsca wokół symbolu @ . Wstawiono je w celu ograniczenia SPAM-u w poczcie adresatów.