ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)

Bieżący numer

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego czasopisma.

Czytaj więcej

Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi (od 1994 r.) wydaniami naszego czasopisma.

Czytaj więcej

ZGŁASZANIE PUBLIKACJI

Edytorial System - elektroniczne zgłaszanie publikacji

Czytaj więcej

MONOGRAFIE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawnictw książkowych .

Czytaj więcej

DLA AUTORÓW

CZASOPISMO MONOGRAFIE

KONTAKT

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

(12) 662 - 48 - 30
redakcja@pttz.org

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w latach 2019-2020 w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy 900/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w 2018 roku w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”
Zadanie finansowane w ramach umowy nr 662/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

„Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w latach 1994-2003 w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”
„Utworzenie na stronie internetowej czasopisma bazy danych, która będzie podstawą do wyszukiwania oraz zainstalowanie wyszukiwarki do przeglądu tych danych”
Zadania finansowane w ramach umowy 727/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonychna działalność upowszechniającą naukę.