ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)

Bieżący numer

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego czasopisma.

Czytaj więcej

Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi (od 1994 r.) wydaniami naszego czasopisma.

Czytaj więcej

ZGŁASZANIE PUBLIKACJI

Edytorial System - elektroniczne zgłaszanie publikacji

Czytaj więcej

MONOGRAFIE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawnictw książkowych .

Czytaj więcej

DLA AUTORÓW

CZASOPISMO MONOGRAFIE

KONTAKT

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

(12) 662 - 47 - 78
redakcja@pttz.org

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Rozwój dobrych praktyk wydawniczych i edytorskich oraz digitalizacja publikacji naukowych wydawanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w latach 2021-2023” - zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SN/0195/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.