ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Indeksowanie

Kwartalnik ŻYWNOŚĆ.Nauka.Technologia.Jakość jest poddawany okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Za publikację naukową w czasopiśmie przyznawanych jest 20 punktów.
Na liście czasopism punktowanych z 18.12.2019 czasopismo znajduje się w poz. 27286; identyfikator 27301

Wydawnictwo znajduje się również w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – poz. 620; identyfikator 72000.

Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin:
inżynieria chemiczna;
inżynieria materiałowa;
nauki farmaceutyczne;
nauki o zdrowiu;
rolnictwo i ogrodnictwo;
technologia żywności i żywienia;
zootechnika i rybactwo;

Szczegółowe informacje i wykaz czasopism punktowanych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW.
Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych – ImpactFactor.pl
DOI – Czasopismo od 2014 roku nadaje artykułom nr DOI (Digital Object Identifier).

Wyniki okresowej oceny czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DATA  TYP  POZYCJA  SEGMENT/UIC  PUNKTY
18-06-2009 Wykaz 1399 4
25-06-2010 Wykaz 1780 9
 20-12-2012  Wykaz  10230 A 15
 17-12-2013  Wykaz 10804 A 15
 31-12-2014 Wykaz  10996 A 15
23-12-2015 Wykaz  2210 B 13
09-12-2016 Wykaz 2207 B 13
26-01-2017 Wykaz 11737 A 15
31-07-2019 Wykaz 27292 20
18-12-2019 Wykaz 27289 27301 20
09-02-2021 Wykaz 27286 27301 20
17-07-2023 Wykaz 27282 27301 200
05-01-2024 Wykaz 27282 27301 20

Współczynnik wpływu IF

ROK  IMPACT FACTOR
2010  0,157
2011  0,155
2012  0,190
2013 0,311
2014

W 2013 roku czasopismo uzyskało 5-letni IF= 0.295

Czasopismo jest referowane przez:

 

              Agris-FAO

                    AGRO

pedagog.Arianta_jpg               Arianta

                          BazEkon

CAS    Chemical Abstracts Service

crossref        CrossRef (DOI)

        EBSCO

        Electronic Journal Library  

                Google-scholar 

            Index Copernicus

IFIS                      International Food Information Service

                JournalScope

pbn               Polska Bibliografia Naukowa

Research Gate Logo               ResearchGate 

scimago      SCImago Journal & Country Rank 

scopus            Scopus

wos         Web of Science