ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Rada naukowa i redaktorzy

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Tadeusz Sikora (przewodniczący), prof. dr hab. Grażyna Bortnowska, prof. dr hab. Jacek Domagała, prof. dr hab. Jozef Golian (Słowacja), prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska, prof. dr hab. Waldemar Gustaw, prof. dr hab. Grażyna Jaworska, prof. dr hab. Henryk Jeleń, prof. dr hab. Miroslava Kačániová (Słowacja), prof. dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. dr hab. Agnieszka Kita, prof. dr hab. Elżbieta Klewicka, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. Jolanta Król, prof. dr hab. Katarzyna Majewska, prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, prof. dr hab. Dorota Żyżelewicz.

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska (żywność pochodzenia roślinnego)
prof. dr hab. Danuta Kolożyn-Krajewska (mikrobiologia, bezpieczeństwo i higiena żywności)
prof. dr hab. Krzysztof Krygier (technologia tłuszczów, żywność funkcjonalna)
prof. dr hab. Irena Ozimek (zachowania konsumentów na rynku żywności)
prof. dr hab. Edward Pospiech (nauka o mięsie)
dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM (mleczarstwo, zarządzanie jakością)

REDAKTOR STATYSTYCZNY: prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
REDAKTOR JĘZYKOWY: dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ