ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Rada naukowa i redaktorzy

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Tadeusz Sikora (przewodniczący), prof. dr hab. Barbara Baraniak, prof. dr Henryk Daun (USA), prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. dr hab. Jozef Golian (Słowacja), prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska, prof. dr hab. Waldemar Gustaw, prof. dr Jerzy Jankun (USA), prof. dr hab. Henryk Jeleń, prof. dr hab. Miroslava Kačániová (Słowacja), prof. dr hab. Agnieszka Kita, prof. dr hab. Józef Korolczuk (Francja), prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, prof. dr hab. Katarzyna Majewska, prof. dr hab. Jan Oszmiański, prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr Jan Pokorny (Czechy), prof. dr Roman Przybylski (Kanada), prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. Zdzisław E. Sikorski, dr Andrzej Sośnicki (USA), prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, dr John Wojciak (Kanada).

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska (żywność pochodzenia roślinnego)
prof. dr hab. Danuta Kolożyn-Krajewska (mikrobiologia, bezpieczeństwo i higiena żywności)
prof. dr hab. Krzysztof Krygier (technologia tłuszczów, żywność funkcjonalna)
prof. dr hab. Irena Ozimek (zachowania konsumentów na rynku żywności)
prof. dr hab. Edward Pospiech (nauka o mięsie)
dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM (mleczarstwo, zarządzanie jakością)

REDAKTOR STATYSTYCZNY: dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof.URK
REDAKTOR JĘZYKOWY: dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ (język polski)
REDAKTOR JĘZYKOWY (NATIVE SPEAKER): Stanley Holt (UK) (język angielski)