ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

V SYMPOZJUM NAUKOWE z cyklu Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności

Kiry (k. Zakopanego), 30 – 01. 04. 2020 r.
Informacje: dr inż. Beata Bilska, email: sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.pl