ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

IV SYMPOZJUM NAUKOWE z cyklu Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności

Kiry (k. Zakopanego), 08 – 10. 04. 2019 r.
Informacje: sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.pl