ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

KROKUSOWE XI SYMPOZJUM NAUKOWE „Probiotyki w żywności“

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW – Marymont 1 – 3 kwietnia 2020 r.
Informacje: dr inż. Barbara Sionek, email: sympozjumprobiotyki@gmail.com);
mgr inż. Mateusz Gemba, e-mail: mateusz_gemba@sggw.pl