ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

KROKUSOWE X JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „Probiotyki w żywności“

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW – Marymont 10 – 12 kwietnia 2019 r.
Informacje: dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska; tel: (0 22) 593-70-67; e-mail: sympozjumprobiotyki@gmail.com